Anok Yai photographed by Mario Sorrenti

Anok Yai photographed by Mario Sorrenti

Anok Yai photographed by Mario Sorrenti

Anok Yai photographed by Mario Sorrenti

Anok Yai photographed by Mario Sorrenti

Anok Yai photographed by Mario Sorrenti

Anok Yai photographed by Mario Sorrenti

Anok Yai photographed by Mario Sorrenti

Anok Yai photographed by Mario Sorrenti

Anok Yai photographed by Mario Sorrenti

Anok Yai photographed by Mario Sorrenti

Anok Yai photographed by Mario Sorrenti

Anok Yai photographed by Mario Sorrenti

Anok Yai photographed by Mario Sorrenti

Anok Yai photographed by Mario Sorrenti

Anok Yai photographed by Zoë Ghertner

Anok Yai photographed by Zoë Ghertner

Anok Yai photographed by Zoë Ghertner

Anok Yai photographed by Theo Wenner

Anok Yai photographed by Theo Wenner

Anok Yai photographed by Theo Wenner

Anok Yai photographed by Theo Wenner

Anok Yai photographed by Theo Wenner

Anok Yai photographed by Theo Wenner

Elibeidy Dani, Anok Yai and Luisana Gonzalez photographed by Ethan James Green

Anok Yai photographed by Ethan James Green

Elibeidy Dani, Luisana Gonzalez, and Anok Yai photographed by Ethan James Green

Elibeidy Dani, Imari Karanja, Shanelle Nyasiase, Anok Yai and Blesnya Minher photographed by Ethan James Green

Anok Yai and Elibeidy Dani photographed by Ethan James Green

Anok Yai photographed by Marton Perlaki